Văn chương

Tuyệt chiêu mai mối
Thơ: Áo Nâu ra đảo