#XRP

1 tháng trước 18

#XRP

XRP / TetherUS BINANCE:XRPUSDT

đang hoàn thành phần sóng cuối
các bạn nên đợi tại vùng giá tại hỗ trợ dài hạn và đợi các tín hiệu kĩ thuật xác nhận, việc bây giờ là canh...

Nguồn bài viết