VPI

1 tháng trước 26

VPI

Vùng mua từ 62-64, sau đó giữ cho đến target.
hoặc những ai kỳ vọng xa hơn thì có thể nắm giữ lâu

Nguồn bài viết