Trung Quốc vá xong đê Động Đình, bịt kín đoạn vỡ dài 226m trong 4 ngày

1 tuần trước 19
Bà Trương Nghênh Xuân, phó tỉnh trưởng Hồ Nam, cho biết hơn 100.000m³ đá đã được sử dụng để vá đê hồ Động Đình.
Nguồn bài viết