Tiền thu thuế thu nhập cá nhân lần đầu giảm, vì sao?

1 tuần trước 11
Kể cả khi dịch COVID-19 bùng phát, tiền thu thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng, nhưng 9 tháng đầu năm nay giảm hơn 7.200 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tại TP.HCM, thu thuế thu nhập cá nhân 10 tháng đầu năm nay cũng giảm.
Nguồn bài viết