Thanh toán không tiền mặt vào bệnh viện, bệnh nhân đỡ nhiều thời gian chờ đợi

1 tuần trước 8
Gặp thanh toán không tiền mặt mà mừng như "bắt được vàng" là cảm xúc của nhiều gia đình bệnh nhân khi vào khám, chữa bệnh tại bệnh viện.
Nguồn bài viết