Tại sao mắt trẻ có màu xanh nước biển?

1 tuần trước 8
Mắt màu xanh có nhiều nguyên nhân, bẩm sinh có, mắc phải cũng có. Phổ biến nhất là củng mạc mỏng do chưa phát triển đầy đủ.
Nguồn bài viết