Tăng an toàn với thanh toán bằng QR động

1 tuần trước 10
Mã QR động giúp các thao tác thanh toán không tiền mặt diễn ra nhanh chóng, đồng thời giảm thiểu những rủi ro sai sót có thể xảy ra.
Nguồn bài viết