SELL AUDNZD

6 ngày trước 14

SELL AUDNZD

AUD/NZD OANDA:AUDNZD

xh 4h giảm, ma20 giảm, xh đỉnh đáy giảm. xuất hiện nến pinbar giảm, stoch cắt xuống. sell với sl 60 pip. tp 120 pip.
link copytrade exness:
https:// social-trading.exness.com/strategy/11681339

Nguồn bài viết