Người chê Quang Linh Vlog ăn sầu riêng quá nhiều trên livestream bán hàng lên bài xin lỗi

1 tuần trước 16
Livestream bán sầu riêng, TikToker kiêm nữ doanh nhân Nguyễn Thái Huyền (O Huyền sầu riêng) nhiều lần chê Quang Linh Vlog ăn sầu riêng quá nhiều, và nói không mời anh tham gia lễ hội sầu riêng vào tháng 8.
Nguồn bài viết