Nam giới Việt Nam bị áp lực khi muốn làm ‘đàn ông đích thực’

7 tháng trước 60
Theo một khảo sát trên 2.000 nam giới tại nhiều tỉnh, thành tại Việt Nam về khái niệm “đàn ông đích thực”, hàng chục yêu cầu được nam giới đặt ra. Đàn ông đích thực phải là người lãnh đạo, phải biết làm việc nhà và phải kiếm nhiều tiền,….
Nguồn bài viết