Nên giảm 2% thuế VAT trong cả năm 2024

1 tuần trước 14
Theo cơ quan thẩm tra, việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT trong 6 tháng khó đạt được mục tiêu, chưa bảo đảm tính chủ động và ổn định nên đề nghị thực hiện trong cả năm 2024.
Nguồn bài viết