MUA SILVER - Simple Price Action

1 tháng trước 13

MUA SILVER - Simple Price Action

Silver OANDA:XAGUSD

- Xu Hướng: Tăng
- Động Lượng: Tăng
- Giá đã Pullback xong
=> MUA

Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 2.5

Nguồn bài viết