Mất bao lâu polyp đại tràng trở thành khối ung thư?

1 tuần trước 12
Polyp đại tràng có nguy cơ tiến triển thành ác tính (ung thư), nhất là với những polyp có kích thước từ 2cm trở lên...
Nguồn bài viết