Mô hình biến rác thải thành tiền đã hỗ trợ hơn 800 trường hợp khó khăn

1 tuần trước 7
Hơn 3 năm qua, mô hình biến rác thải thành tiền giúp khởi nghiệp và xây dựng quỹ học bổng 20-10 của phụ nữ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã lan tỏa được hơn 20.000 phụ nữ tham gia và thu gom, bán hơn 10.000 tấn phế liệu.
Nguồn bài viết