LG phát động chiến dịch tăng giá trị tích cực cho cộng đồng

1 tuần trước 16
LG vừa chính thức khởi động chiến dịch "Tích cực lan tỏa, nụ cười lan xa" bằng chuỗi chương trình "Uni Tour - tỏa rực tích cực" tại Trường đại học Sài Gòn và Trường đại học Kinh tế Quốc dân.
Nguồn bài viết