Lên giảng đường với gói xôi chia đôi

1 tuần trước 10
Để lên tới trường, Nguyễn Phạm Bình An phải vượt đoạn đường 32 cây số mỗi ngày. Mua gói xôi, cô bạn chỉ dám ăn một nửa, phần còn lại dành cho bữa trưa.
Nguồn bài viết