Giá khám bệnh bảo hiểm y tế mới cao hơn khoảng 10%

7 tháng trước 56
Theo thông tư 22 của Bộ Y tế, giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I là 42.100 đồng, bệnh viện hạng II 37.500 đồng, bệnh viện hạng III 33.200 đồng, bệnh viện hạng IV và trạm y tế xã là 30.100 đồng.
Nguồn bài viết