Doanh nghiệp có phương án trả lương, thưởng trước Tết ít nhất 20 ngày?

7 tháng trước 54
Các cấp công đoàn chủ động đề xuất với doanh nghiệp xây dựng, công khai phương án, kế hoạch trả lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày.
Nguồn bài viết