Chi tiền ngày Quốc tế Đàn ông: Giám đốc ngân hàng nói gì?

7 tháng trước 45
Tất cả 113 cán bộ nhân viên nam, bao gồm cả Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam cùng được hỗ trợ 1 triệu đồng/người nhân ngày Quốc tế Đàn ông.
Nguồn bài viết