Chứng khoán... 'mất điện'

1 tuần trước 19
Đã bốn ngày sau sự cố gián đoạn kết nối của một số công ty chứng khoán với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), các bên có liên quan đã lên tiếng.
Nguồn bài viết