Chủ tịch TP.HCM phê bình giải ngân quá chậm, 193 dự án với 28.500 tỉ đang tắc

1 tuần trước 8
Có 29 kiến nghị được UBND TP.HCM chỉ đạo tháo gỡ 2 lần nhưng các đơn vị vẫn chậm trễ, chưa giải quyết dứt điểm, làm chậm tiến độ giải ngân đầu tư công.
Nguồn bài viết