Chính phủ gia hạn thí điểm Mobile money đến hết năm 2024

1 tuần trước 7
Các doanh nghiệp được chấp thuận triển khai thí điểm Mobile money được gia hạn đến hết năm 2024.
Nguồn bài viết