Buy EURJPY 10.6 15:50

6 ngày trước 13

Buy EURJPY 10.6 15:50

EUR/JPY OANDA:EURJPY

Daily xu hướng tăng
H4 Xu hướng giảm
H1 Xu hướng tăng
Giá quay lại Key lever H1 xuất hiện Pinbar .
M15 phân kỳ tăng.
RSI H1 chạm bollinger
RSI H4 chạm đường trung bình MA 20

Giắ tiếp tục tăng hồi về fibo xu hướng giảm cũ.

Nguồn bài viết