BAI DU TUYEN 4FX - LE QUOC HAO - NC1

6 ngày trước 10

BAI DU TUYEN 4FX - LE QUOC HAO - NC1

PHÂN TÍCH ROS - HOUSE
1. Nhìn tổng quan khung M. khu vực được đóng khung là một đợt khởi tạo.
Có thể nhận định khu vực này là quá trình thu hút người tham gia thị trường.
Có những đợt thổi giá lên và giảm xuống và tiếp tục thổi giá lên đỉnh chỉ đạt mức 1 của fibo mở rộng xu hướng bằng 1 râu và đi về đáy sâu hơn khi khởi tạo.
Khu vực này tôi sẽ không phân tích.

2. Sau khi hình thành đáy mới ROS đã bắt đầu một chu kỳ mới. Chu kỳ này tôi sẽ phân tích diễn biến tiếp theo của ROS .

Trở lại khung D với giá khởi tạo được đưa vào phân tích là 2110 (22/09/2020) tôi chọn đây là điểm xuất phát để đếm sóng ELLIOTT tôi gọi là mốc 0
Từ mốc 0 này, chỉ sau 5 ngày ROS đã được tăng lên mức giá 2240 (28/09/2020 tôi gọi đây là mốc 1) và giảm về 2160 ( 01 /10/2020, tôi gọi đây là mốc 2). 2 mốc này phù hợp sóng đẩy 1 và sóng hổi 2.

Một quá trình tăng mạnh lên 2420 đóng nến và giảm mạnh lại gap hoặc quét râu xuống dưới mốc 2 nhưng không có đóng nến dưới mốc 2. Mốc 2 vẫn đảm bảo đáy 2 của sóng ELLIOTT . với giá trị đóng nến ở 2420 không đủ điều kiện đỉnh 3 của sóng ELLIOTT .

Bằng phương pháp phân tích kỹ thuật tôi tìm ra được sóng 3, 4, 5 của ELLIOT cho ROS này.

Ngày 21/ 01 /2021 ROS đã qua 1 chuỗi tăng giá mạnh mẽ và cuối cùng đột phá tạo đỉnh ở giữa 2 mốc 21.618 - 22.618 của fibo mở rộng xu hướng tại giá 5170 (mốc 3).
Sau khi đạt tới mốc 3 thỏa mãn ROS hình thành sự điều chỉnh và tạo đáy ở giá 3400 (26/02/2021) phù hợp đáy của sóng 4 (Mốc 4)
Tiếp tục dùng fibo mở rộng xu hướng tôi xác định được ROS đã hoàn thành đỉnh 5 phù hợp của sóng 5 ELLIOTT tại giá 7860 của ngày 20/04/2021
Nhưng đây đã là đỉnh 5 của ROS chưa?

Theo tôi thì chưa.
Mục tiêu gần nhất vào giữa tháng 7/2021 ROS sẽ còn lên tới giá 9770 và sự điều chỉnh hiện tại chỉ là 1 sự điều chỉnh nhỏ để tích lũy lên tầm cao mới hơn.
Tôi sẽ quay trở lại vào giữa tháng 7/2021 để tiếp tục phân tích diễn biến của ROS!
Nguồn bài viết