Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam khẳng định không liên quan công ty bà Trương Mỹ Lan

1 tuần trước 7
Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam khẳng định hoàn toàn độc lập, khác với công ty có tên gần giống - do bà Trương Mỹ Lan và nhóm Vạn Thịnh Phát góp vốn.
Nguồn bài viết