Điện mặt trời mái nhà chờ cơ chế

1 tuần trước 11
Việc không cho mua bán điện áp mái như đề xuất của Bộ Công Thương chỉ nên duy trì trong 3 - 5 năm thử nghiệm, trước khi thay đổi theo hướng mua lại điện áp mái với giá hợp lý nhằm huy động hiệu quả nguồn lực xã hội.
Nguồn bài viết