Video: Hai người trẻ bình dân hóa đông trùng hạ thảo

1 tháng trước 30
Hai bạn trẻ tại Đà Nẵng đã cố gắng bình dân hóa để đông trùng hạ thảo có thể đến với mọi nhà. Sau 5 năm tìm tòi, họ đã có những thành công đầu tiên trên bước đường khởi nghiệp.
Nguồn bài viết