Vắc xin văn hóa cho doanh nghiệp để phục hồi kinh tế

1 tháng trước 28
Các nhà quản lý, chuyên gia đã nhắc tới vai trò của văn hóa doanh nghiệp tựa “chân ga”, “chân phanh”, “vắc xin” cho doanh nghiệp. Diễn đàn quốc gia Văn hoá với doanh nghiệp năm 2021 (Culture & Business Forum - CBF) diễn ra chiều nay 5/12.
Nguồn bài viết