VÀNG CÒN SẬP ĐẾN BAO NHIÊU 13/05/2022

5 ngày trước 9

VÀNG CÒN SẬP ĐẾN BAO NHIÊU 13/05/2022

Gold / U.S. Dollar FOREXCOM:XAUUSD

CANH SELL XAUUSD khoảng giá: 1820
StopLoss: 1830
TakeProfit 1: 1810
TakeProfit 2: 1805
TakeProfit 3: 1800

CANH BUY XAUUSD khoảng giá: 1800
StopLoss: 1790
TakeProfit 1: 1820
TakeProfit 2: 1825
TakeProfit 3: 1830

Nguồn bài viết