Theo dõi cho VN30

4 tuần trước 25

Theo dõi cho VN30

VIETNAM 30 HOSE:VN30

Khả năng trong tuần sẽ bị xả hàng 1 đợt.
Sau 3 tuần tích lũy , Hồ chí minh bắt đầu mở cừa, thị trường sẽ hưng phấn cũng là lúc lái xả hàng.

Nguồn bài viết