Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những lợi ích nào?

1 tuần trước 13

BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) thực hiện. Tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng quyền lợi khi hết tuổi lao động.

Chú thích ảnh

Diện bao phủ BHXH không ngừng tăng cả về số người tham gia và số người thụ hưởng, nhất là về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Trong vòng 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, từ năm 2008 đến hết năm 2018, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện mới đạt gần 280.000 người tham gia. Chỉ tính riêng trong năm 2019, sau khi Nghị quyết số 28 được triển khai, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đã ghi nhận sự đột phá ấn tượng, với số người tăng mới gần 300.000 người, bằng số người tham gia BHXH tự nguyện của cả 11 năm trước cộng lại. Năm 2020, dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện gặp rất nhiều khó khăn song vẫn đạt 1,128 triệu người tham gia năm 2020 (tăng 554.000 người, gấp hai lần so với năm 2019). Năm 2021, BHXH phấn đấu có 1,7 triệu người tham gia BHXH tự nguyện.

Nguồn bài viết