Thơ trào phúng: Nó vồ

5 tháng trước 79
Chú thích ảnh

Đêm qua đi hát Ka ra…

Sếp quên cái ví ở nhà hàng em

Nhặt được thì cho sếp xin

Hay em giữ lấy làm tin gọi là…


Sếp anh rủng rỉnh đô la

Xế hộp tiền tỉ cửa nhà xênh xang

Sếp anh xủng xoảng bạc vàng

Chỉ còn thiếu chút mơ màng tình em…


Thôi thì để ví làm tin

Sếp còn có cớ năng tìm “động hoa”…

Quen tay đi hát… Ka ra…

Thể nào cũng bị “si đa” nó vồ!

Nguồn bài viết