Thế Giới Di Động (MWG) điều chỉnh về 122

4 tuần trước 24

Thế Giới Di Động (MWG) điều chỉnh về 122

Khi quan sát đồ thị HOSE:MWG ta thấy đã hình thành đủ sóng đẩy kết thúc tại mức giá 134 và sóng điều chỉnh ABC đang diễn ra với sóng A đang dần hình thành.
*** Sóng ABC màu xanh lá

Sóng ABC này có thể kết thúc tại mức giá quanh 122 là nơi sóng 4 của sóng đẩy trước đó. Các bạn có thể nhìn thấy trên đồ thị.

Đỉnh cũ tháng 7 trở thành hỗ trợ quan trọng cho đợt tăng mới tại mức giá 119.
-----

Giải ngân mua mới tạm thời nên đợi thêm khi thị trường có tín hiệu rõ ràng.

Nguồn bài viết