Thận trọng với VN-INDEX.

1 tuần trước 13

Thận trọng với VN-INDEX.

VIETNAM INDEX HOSE:VNINDEX

Sau nhiều lần phá đỉnh. VN-INDEX đạt mốc 1500 ATH . Đâu đâu cũng chứng khoán. Tuy nhiên ở khung timeframe 1W xuất hiện dấu hiệu phân kỳ. Nếu đảo chiều ngay tại vùng này VN-Index có thể tụt về 1000.

Nguồn bài viết