Tổ hợp trang trại tại Lào của Vinamilk đẩy nhanh tiến độ hoàn thành giai đoạn 1

6 ngày trước 9
Trang trại đầu tiên của tổ hợp với quy mô đàn bò 8.000 con này dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2022, sản lượng sữa lên đến gần 44.000 tấn/năm.
Nguồn bài viết