Sắp có thêm Bảo hiểm y tế bổ sung, mã thẻ theo số định danh cá nhân

6 ngày trước 8
Nếu các đề xuất mới trong Dự thảo sửa đổi Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) được thông qua, ngoài BHYT cơ bản, người dân có thể đóng thêm tiền để nhận quyền lợi thanh toán khám chữa bệnh từ BHYT cao hơn mức cơ bản. Cùng đó, mã thẻ BHYT là duy nhất, sẽ theo mỗi người suốt cuộc đời, và thêm Hội đồng quốc gia về BHYT do Bộ Y tế thường trực.
Nguồn bài viết