Rác ngày càng nhiều, công nghiệp tái chế vẫn chịu nhiều 'nút thắt'

1 tuần trước 11
Ngành công nghiệp tái chế Việt Nam còn nhiều hạn chế khi đơn vị tái chế chủ yếu là các làng nghề, sử dụng công nghệ tái chế lạc hậu, thủ công, phát sinh rất nhiều bụi, khí thải độc hại.
Nguồn bài viết