OP-USDT quan sát chờ để mua không mua vội

1 tháng trước 15

OP-USDT quan sát chờ để mua không mua vội

OP / TetherUS BINANCE:OPUSDT

Tác giả quan sát thấy với OP cần 1 thiết lập như hình

Lúc này mua vào là chưa đẹp

Chờ mua ở vùng giá mục tiêu

Dừng lỗ và chốt lời như hình

Pp sử dụng: bẫy giá kết hợp kỹ thuật

Nguồn bài viết