Nhìn thẳng nguyên nhân để vực dậy kinh tế TP.HCM

1 tháng trước 14
Hiếm cuộc họp kinh tế - xã hội nào có nhiều trăn trở, ý kiến mổ xẻ tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp nhằm vực dậy kinh tế TP.HCM như cuộc họp ngày 1-4.
Nguồn bài viết