Nhận định thị trường GOLD ngày 24/11/2022

2 tuần trước 14

Nhận định thị trường GOLD ngày 24/11/2022

GOLD (US$/OZ) TVC:GOLD

Vàng vẫn bị giới hạn bởi Đường trung bình động 200 ngày (DMA) ở mức 1.801 đô la. Một động thái ở trên ở đây là cần thiết để mở ra mức tăng tiếp theo hướng tới mức cao nhất trong tháng 6 là 1,877 đô la,

Beak trở lại bên dưới 55DMA ở mức 1,685 đô la để tạo đà giảm mới
"Việc phá vỡ trở lại dưới mức 55DMA ở mức 1,685 đô la là cần thiết để tạo đà giảm mới vào thị trường một lần nữa, với các hỗ trợ tiếp theo được thấy ở mức thấp YTD gần đây là 1,614 đô la, trước khi thoái lui 50% của toàn bộ mức tăng 2015/2020 được thấy ở mức 1,560 đô la."

"Trên 200DMA ở mức 1,801 đô la là cần thiết để mở ra cánh cửa cho một sự gia tăng tiềm năng hướng tới mức cao nhất 1,877 đô la vào tháng 6, cũng như khẳng định lại giai đoạn hợp nhất rộng rãi."

CANH SELL TẠI VÙNG GIÁ 1745 - 1748

STOP LOSS: 1758

Take Profit 1 : 1740
Take Profit 2: 1735
Take Profit 3: 1730
Take Profit 4: 1725

CANH BUY TẠI VÙNG GIÁ 1722 - 1726

STOP LOSS: 1715

Take Profit 1 : 1736
Take Profit 2: 1738
Take Profit 3: 1743
Take Profit 4: 1750

Lưu ý : :Luôn luôn cài đặt TP và SL để đảm bảo an toàn trong giao dịch !

Chúc các bạn giao dịch thanh công !

Nguồn bài viết