Người đàn ông tự tử sau khi tâm sự với AI

1 tháng trước 14
Một người đàn ông đã tự tử sau khi trò chuyện với trí tuệ nhân tạo (AI) về biến đổi khí hậu. Anh này đã đề nghị sẽ hy sinh bản thân, đổi lại cho việc AI sẽ giải cứu thế giới.
Nguồn bài viết