Một ý tưởng cho thị trường tích lũy

1 tháng trước 14

Một ý tưởng cho thị trường tích lũy

Hello ace
Trong bối cảnh thị trường đi ngang, 80-90% các mã cổ phiếu sẽ đi theo thị trường chung ,tìm kiếm được 1 số mã để có thể giao dịch là công việc khá khó khăn,
VPB xuất hiện tín hiệu mua
Chúc ace giao dịch thành công

Nguồn bài viết