Mức hỗ trợ cho lao động thất nghiệp đi học nghề là bao nhiêu?

1 tháng trước 28
Chú thích ảnhĐào tạo nghề sửa xe tại trường Trung cấp nghề giao thông công chính Hà Nội.

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Theo Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg, người lao động tham gia BNTN được hỗ trợ học nghề từ ngày 15/5/2021 tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề nghiệp cho người lao động (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo nghề nghiệp).

Mức hỗ trợ học nghề cụ thể:

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

Như vậy, có thể thấy từ ngày 15/5/2021, mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BHTN đã được tăng đáng kể từ 1 triệu đồng/tháng lên 1,5 triệu đồng/tháng.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng.

Bạn đủ điều kiện khi lĩnh trợ cấp thất nghiệp được đăng ký học nghề để tái hòa nhập thị trường lao động theo mức hỗ trợ trên. Thông tin cụ thể về cơ sở học nghề, thời gian học sẽ được Trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đăng ký nhận BHTN giới thiệu.

Nguồn bài viết