MỘT CƠ HỘI TỐT SELL NZDUSD

1 tuần trước 15

MỘT CƠ HỘI TỐT SELL NZDUSD

Deal trước chúng ta chờ hồi về giá cao hơn để Sell
Nhưng với phản ứng giá hiện tại. Giá phá channel tăng, trend tăng ngắn hạn
Chúng ta có thể Sell ngay

Good luck & big win

Nguồn bài viết