LINAUSDT - Tăng theo Supertrend 5/8/2022

1 tuần trước 13

LINAUSDT - Tăng theo Supertrend 5/8/2022

LINA / TetherUS BINANCE:LINAUSDT

- Khung 4 giờ: chỉ báo Supertrend > Tăng.
- Khung 1 giờ: chờ điều chỉnh giảm, khi phá vỡ điều chỉnh giảm về xu hướng Tăng thì vào lệnh Mua.
... Điều chỉnh giảm (Supertrend 1 giờ)

...Xu hướng điều chỉnh giảm bị phá vỡ:
Nguồn bài viết