Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất

6 ngày trước 9
Chú thích ảnhNgân hàng Chính sách xã hội Bến Tre giải ngân vốn vay cho thương binh, cựu chiến binh. Ảnh (tư liệu): Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre Nguyễn Mạnh Hoài cho biết, theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ năm 2022, Bến Tre được phân bổ 52 tỷ đồng; trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP là 30 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 17 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 là 5 tỷ đồng.

Xác định nguồn vốn tín dụng "trợ lực" để khôi phục và phát triển kinh tế sau dịch COVID-19, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre đã phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan tiến hành rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ dân, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đồng thời, kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình sử dụng vốn vay của các đối tượng thụ hưởng.

Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre thông tin, ngay từ cuối tháng 4/2022, các huyện, thành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức giải ngân tiền vay đến đối tượng thụ hưởng; trong đó Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Thành là đơn vị triển khai giải ngân sớm nhất. 

Đến ngày 9/5, tổng số tiền đã giải ngân là gần 17 tỷ đồng với gần 400 khách hàng vay vốn; trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hơn 16,5 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP cho 1 khách hàng với số tiền 250 triệu đồng; cho vay hộ gia đình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến 90 triệu đồng cho 9 khách hàng. 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện giải ngân khẩn trương trong tháng 5/2022, nhằm sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao, làm cơ sở đề xuất Trung ương bổ sung vốn nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng.

Thông qua kết quả rà soát từ địa phương, tổng nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng để thực hiện 3 chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ là 646 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 603 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội là 32 tỷ đồng, cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học trực tuyến là 10 tỷ đồng; cho vay đối với các cơ sở giao dục mầm non, tiểu học ngoài công lập là 1 tỷ đồng. Hiện, đơn vị xây dựng kế hoạch cho vay năm 2022 là 286,5 tỷ đồng, năm 2023 là 359,5 tỷ đồng - ông Nguyễn Mạnh Hoài thông tin.

Trong năm 2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bằng nhiều biện pháp. Cụ thể đã gia hạn nợ cho 1.040 khách hàng với dư nợ đến hạn được gia hạn là 17,36 tỷ đồng; cho vay bổ sung 663 khách với gần 18 tỷ đồng; cho vay mới trên 20.000 khách hàng với số tiền trên 654 tỷ đồng... 

Tính đến cuối tháng 4/2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân tổng số tiền 538,2 tỷ đồng cho 15.805 khách hàng vay vốn; trong đó, đã giải quyết cho 1.335 hộ nghèo vay 64,4 tỷ đồng; 1.936 hộ cận nghèo vay 1010 tỷ đồng; 875 hộ mới thoát nghèo vay 45,2 tỷ đồng; 1.501 hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn vay 65 tỷ đồng...

Ngoài ra, để tăng thêm cơ hội thực hiện các chương trình vốn vay cho hộ nghèo và đối tượng chính sách nhằm góp phần khôi phục sản xuất trong giai đoạn vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Bến Tre đã triển khai chương trình Ngày "Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo". Tính đến ngày 31/03/2022, nguồn vốn huy động Ngày "Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo" đạt gần 36,5 tỷ đồng với 610 khách hàng tham gia.

"Thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tổ chưc, cá nhân gửi tiền tại Ngân hàng Chính sách xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động năm 2022 đạt 50 tỷ đồng - Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre", ông Nguyễn Mạnh Hoài nói.

Nguồn bài viết