Kịch bản vàng 23/11/2022

2 tuần trước 17

Kịch bản vàng 23/11/2022

Gold Spot (XAUUSD) FXOPEN:XAUUSD

Kịch Bản Vàng 23/11/2022:

Như vậy sóng 4 của C chỉ về quanh vùng Fibonacci 50 quanh 1750 như nhận định trước đó.
Với biên độ
Sóng 1 đi 1785 - 1753 = 22 giá.
Sóng 3 đi 1753 - 1732 = 31 giá ( sóng 3 không phải sóng mở rộng)

Thì khả năng cao sóng 5 là sóng mở rộng đi tối thiểu 22 giá từ 1750 về quanh 1718.

Nếu xét trong sóng nhỏ của 5 thì sóng 1 đi 13 giá từ 1750 - 1737 con sóng 3 sẽ đi tối thiểu 13 giá nữa tức từ 1742 về quanh vùng 1730 và tiếp theo có thể con sóng 5 nối dài từ 1736 về 1711 vùng Fibonacci 61.8 của sóng 3 lớn cũng khớp với điều kiện sóng C nối dài.

Kịch bản:
Buy quanh 1727/1725 SL 1723 TP 1732/1736
Sell quanh 1736 SL 1739 TP 1725/1711

Đây là quan điểm cá nhân không phải kèo cọt ạ.

Goodluck !

Nguồn bài viết