IFC rót 52 triệu USD vào Mavin phát triển chăn nuôi heo bền vững

6 ngày trước 13
Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Quỹ châu Á Mới nổi IFC thuộc Công ty Quản lý Tài sản IFC sẽ đầu tư 52 triệu USD dưới hình thức cổ phần phổ thông vào Tập đoàn Mavin, nhằm phát triển chuỗi chăn nuôi heo bền vững.
Nguồn bài viết