GBPJPY Break trend tăng, đi vào trend giảm

1 tuần trước 16

GBPJPY Break trend tăng, đi vào trend giảm

GBP/JPY OANDA:GBPJPY

Hiện Tại GJ đã break ra khỏi trend tăng và đi vào trend giảm. Khả năng sẽ hồi về retest vùng 152.30 sau đó tiếp tục giảm

Nguồn bài viết